The visual field in strabismus: a historical review of studies on amblyopia and suppression

M.V. Joosse, H.J. Simonsz, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-149
TijdschriftStrabismus
Volume8
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit