The water quality in the Loosdrecht lakes reviewed

L. Van Liere, J. Ebert, W. Kats, J.J. Buyse

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-232
  TijdschriftMemorie dell'Istituto Italiano di Idrobiologia
  Volume48
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit