The waterquality of two Maarsseveen Lakes in relation to their hydrodynamics.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

47 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-24
TijdschriftHydrobiological Bulletin
Volume21
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit