The waterquality of two Maarsseveen Lakes in relation to their hydrodynamics.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-24
TijdschriftHydrobiological Bulletin
Volume21
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit