The welfare state as safety net in migration preferences: Empirical evidence from an experiment among Dutch master students

P.W. de Jong, K. Caarls, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPopulation Research and Policy Review
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 31 jul 2021

Citeer dit