The Werewolf Pack: A Cinematic Metamorphosis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
TijdschriftContemporary Legend
Volume6
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit