The White Revolution and Oil Workers of Khuzestan: Perceptions, Appropriations and Experiences

M. Jefroudi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit