‘The whole art of war is reduced to money’: remittances, short-term credit and financial intermediation in Anglo-Dutch military finance, 1688–1713

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)19-41
TijdschriftFinancial History Review
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 apr. 2018

Citeer dit