The wild side of plant microbiomes

Juan Esteban Perez Jaramillo (Co-auteur), V.J. Carrion, M. De Hollander, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

117 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftMicrobiome
Volume6
Nummer van het tijdschrift143
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 aug. 2018

Citeer dit