The Wind in our Sails: Utilizing Knowledge Graph(s) in the Field of Dutch Maritime Data

Marieke van Erp, Stijn Schouten, Victor de Boer, Lodewijk Petram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit