'The wind that ruffles your hair'. De Faverey-vertalingen van J.M. Coetzee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)41-46
Aantal pagina's6
TijdschriftFilter: Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit