The Wise Man is never merely a Private Citizen: The Roman Stoa in Hugo Grotius' De Jure Praedae (1604-1608)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-18
Aantal pagina's18
TijdschriftHistory of European Ideas
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit