The world at our fingertips

S. Pimm, J.A. Harvey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)209-212
  TijdschriftOikos
  Volume91
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit