De wereld onder onze voeten: Themanummer Bodemfauna

Astra Ooms, O. Franken, G.W. Korthals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

40 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit nummer van Entomologische Berichten staat in het teken van de
bodem. Dit is naar aanleiding van het jaar van de bodem in 2015, dat in
het leven is geroepen om bij het brede publiek aandacht te vragen voor
het wereldwijd verdwijnen van gezonde bodems. De bodem staat aan
de basis van het leven op aarde en de biodiversiteit is er net zo groot als
de bovengrondse delen in het tropisch regenwoud. Dit themanummer
bespreekt verschillende relaties die insecten en andere geleedpotigen
hebben met de bodem.
Vertaalde titel van de bijdrageThe world beneath our feet: Special issue Soil fauna
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)38-40
TijdschriftEntomologische Berichten
Volume76
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2016

Keywords

  • national

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De wereld onder onze voeten: Themanummer Bodemfauna'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit