The world's ten most feared fungi

Kevin D. Hyde, Abdullah M. S. Al-Hatmi, Birgitte Andersen, Teun Boekhout, Walter Buzina, Thomas L., Jr. Dawson, Dan C. Eastwood, E. B. Gareth Jones, Sybren de Hoog, Yingqian Kang, Joyce E. Longcore, Eric H. C. McKenzie, Jacques F. Meis, Laetitia Pinson-Gadais, Achala R. Rathnayaka, Florence Richard-Forget, Marc Stadler, Bart Theelen, Benjarong Thongbai, Clement K. M. Tsui

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-194
TijdschriftFungal Diversity
Volume93
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2018

Citeer dit