The Xenopus Wnt effector XTcf-3 interacts with Groucho-related transcriptional repressors

J. Roose, M. Molenaar, J. Peterson, J. Hurenkamp, H. Brantjes, P. Moerer, M. van de Wetering, O. Destree, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

583 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)608-612
TijdschriftNature
Volume395
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit