The Yin-Yang of TCF/b-Catenin Signaling

N. Barker, P.J. Morin, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-24
TijdschriftAdvances in Cancer Research
Volume77
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit