Hans Schippers e.a., De Zandstraatbuurt en zijn Joodse inwoners, Rotterdam 2016, 72. p, ISBN 978-90-72247-95-7

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Vertaalde titel van de bijdrageThe Zandstraat neighbourhood and its Jewish inhabitants
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11
Aantal pagina's1
TijdschriftKroniek, Historisch Genootschap Roterodamum, nieuwe reeks
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - jun. 2017

Citeer dit