The zooplankton: its community structure, food and feeding, and role in the ecosystem of Lake Vechten

R.D. Gulati, K. Siewertsen, G. Postema

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)127-163
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschriftSEP
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit