The zygomycetes in a phylogenetic perspective INTRODUCTION

K. Voigt, L. Vaas, B. Stielow, G. S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)I-IV
  TijdschriftPersoonia
  Volume30
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 2013

  Citeer dit