Strijdtonelen: De Tweede Wereldoorlog in de populaire historische cultuur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Strijdtonelen: De Tweede Wereldoorlog in de populaire historische cultuur'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities