Thema: Belang en betekenis van de Beneficiaalboeken van Friesland 1543

J.A. Mol (Redacteur), Peter van der Meer (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)129-311
Aantal pagina's183
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume94
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit