Themagedeelte: Kennisontwikkeling in de moderne bedrijfsgeschiedenis van Fryslan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)121-198
  TijdschriftDe Vrije Fries
  StatusGepubliceerd - dec 2016

  Citeer dit