Theoretische aspecten van de generatieve grammatica I: de condities op de operatie Move/Attract

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-23
Aantal pagina's21
TijdschriftGramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap
Volume7
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit