Theoretische aspecten van de generatieve grammatica II: Lichte werkwoorden: het werkwoord als samenstelling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)89-116
TijdschriftGramma/TTT: Tijdschrift voor Taalwetenschap
Volume7
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit