Theoretische aspecten van partikelvooropplaatsing II

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

190 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-96
TijdschriftTABU
Volume21
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit