Theoretische taalkunde in het digitale tijdperk: A match made in heaven

Jeroen van Craenenbroeck, M. van Koppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageTheoretical linguistics in the digital era: A match made in heaven
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)416
Aantal pagina's432
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume135
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit