Theorizing Cross-Cultural Migrations: The Case of Eurasia since 1500

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
366 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)445
Aantal pagina's475
TijdschriftSocial Science History
Volume41
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul. 2017

Citeer dit