Theory and technology of freeze-drying

J.A. Stalpers, C.S. Tan

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    StatusGepubliceerd - 2008

    Citeer dit