Therapy for ocular toxoplasmosis

A. Rothova, C. Meenken, H.J. Buitenhuis, C.J. Brinkman, G.S. Baarsma, T.N. Boen-Tan, P.T.V.M. de Jong, N. Klaassen Broekema, C.M.C. Schweitzer, Z. Timmerman, J. de Vries, M.J.W. Zaal, A. Kijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

424 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)517-523
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume115
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit