Thermal conditions for successful breeding in Great Tits (Parus major L.) II: Thermal properties of nests and nestboxes and their implications for the range of temperature tolerance of Great Tit broods

J.A.L. Mertens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  45 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)31-56
  TijdschriftOecologia
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit