Theta-phase dependent neuronal coding during sequence learning in human single neurons

Leila Reddy, Matthew W Self, Benedikt Zoefel, Marlène Poncet, Jessy K Possel, Judith C Peters, Johannes C Baayen, Sander Idema, Rufin VanRullen, Pieter R Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Theta-phase dependent neuronal coding during sequence learning in human single neurons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds