"Thi Wilde Witsing": Vikings and Otherness in the Old Frisian Laws

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '"Thi Wilde Witsing": Vikings and Otherness in the Old Frisian Laws'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences