Thiol pools and glutathione redox ratios as possible indicators of copper toxicity in the green macroalgae Enteromorpha spp. from the Scheldt Estuary (SW Netherlands, Belgium) and Thermaikos Gulf (Greece, N Aegean Sea)

J.W. Rijstenbil, S. Haritonidis, P. Malea, M. Seferlis, J.A. Wijnholds

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Thiol pools and glutathione redox ratios as possible indicators of copper toxicity in the green macroalgae Enteromorpha spp. from the Scheldt Estuary (SW Netherlands, Belgium) and Thermaikos Gulf (Greece, N Aegean Sea)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences