‘This book makes me happy and sad and I love it’: A Rule-based Model for Extracting Reading Impact from English Book Reviews

Marijn Koolen, Julia Neugarten, P. Boot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘This book makes me happy and sad and I love it’: A Rule-based Model for Extracting Reading Impact from English Book Reviews'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science