Thit sint tha latha: een niet eerder geïdentificeerde Oudwestfriese tekst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

232 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)43-54
Aantal pagina's12
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume51
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit