Thorough high-throughput sequencing analyses unravels huge diversities of soil parasitic protists

Stefan Geisen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

250 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1669-1672
TijdschriftEnvironmental Microbiology
Volume18
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit