Thoughts on specimens, cultures and species

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-2
  TijdschriftInoculum
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit