Thoughts on thymus and T-lymphocyte repertoire. Relevance to the tolerance of the immune response

H.J. Schuurman, H. Hu, R.A. de Weger, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-54
TijdschriftNetherlands Journal of Medicine
Volume43
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit