Thr-4-Lys rhodopsin mutation is associated with autosomal dominant retinitis pigmentosa of the cone-rod type in a small Dutch family

L.I. van den Born, M.J. van Schooneveld, L.A.M.S. de Jong, F.C.C. Riemslag, P.T.V.M. de Jong, A. Gal, E.M. Bleeker-Wagemakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

327 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-60
TijdschriftOphthalmic Genetics
Volume15
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit