Three cheers for data! Interview with Beverly Silver and Sjaak van der Velden by Vilja Hulden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)231-247
Aantal pagina's17
TijdschriftWorkers of the World
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit