Three-dimensional organization of the glomeruli in the antennal lobe of the parasitoid wasps Cotesia glomerata and C-rubecula

H.M. Smid, M.A.K. Bleeker, J.J.A. van Loon, L.E.M. Vet

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-dimensional organization of the glomeruli in the antennal lobe of the parasitoid wasps Cotesia glomerata and C-rubecula'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences