Three genome-wide association studies ans a linkage analysis identify HERC2 as a human iris color gene.

M. Kayser, F. Liu, A.C. Janssens, F. Rivadeneira, O. Lao, K. van Duijn, M. Vermeulen, P. Arp, M.M. Jhamai, W.F. VanIJken, J.T. Den Dunnen, S. Heath, D. Zelenika, D.D. Despriet, C.C. Klaver, J.R. Vingerling, P.T.V.M. de Jong, A. Hofman, Y.S. Aulchenko, A.G. UitterlindenB.A. Oostra, C.M. van Duijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-423
TijdschriftAmerican Journal of Human Genetics
Volume82
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit