Three Languages of Instruction in Fryslan.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

278 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)57-73
TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Language
Volume171
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit