Three new combinations in Drepanopeziza for species on poplar

Amy Y. Rossman, W. Cavan Allen, Lisa A. Castlebury, Gerard Verkley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)951-955
TijdschriftMycotaxon
Volume132
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit