Three New Species of the Genus Ochroconis

K Samerpitak, A H G Gerrits van den Ende, S B J Menken, G S de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Ochroconis bacilliformis, O. phaeophora and O. robusta, three novel species of the melanized genus Ochroconis (Sympoventuriaceae, Venturiales), are described, illustrated and distinguished phenotypically and molecularly from previously described species in the genus Ochroconis. Their potential significance for infection of cold-blooded vertebrates is discussed.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-17
  Aantal pagina's11
  TijdschriftMycopathologia
  Volume180
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - aug. 2015

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Three New Species of the Genus Ochroconis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit