Three species of Microphthalmus (Polychaeta) new to the Netherlands

W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)307-311
  TijdschriftZoölogische Mededelingen
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift23
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit