Three VCP mutations in patients with frontotemporal dementia.

Tsz Hang Wong, Cyril Pottier, David Hondius, Lieke, H.H. Meeter, Jeroen G J van Rooij, Shami Melhem, , Rick van Minkelen, C.M. Van Duijn, Annemieke J M Rozemuller, Harro Seelaar, Rosa Rademakers, J.C. Van Swieten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Three VCP mutations in patients with frontotemporal dementia.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences