Three-way interactions between plants, microbes and insects

A. Biere, A.E. Bennett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1043 Downloads (Pure)

Samenvatting

Editorial Special Issue: Plant–Microbe–Insect Interactions
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)567-573
TijdschriftFunctional Ecology
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-way interactions between plants, microbes and insects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit