Throphic interactions in the hypertrophic Lake Tjeukemeer: top-down and bottom-up effects in relation to hydrology, predation and bioturbation during the period 1974-1985

E.H.R.R. Lammens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-85
  TijdschriftLimnologica
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit