Thyroid hormone effects on whole-body energy homeostasis and tissue-specific fatty acid uptake in vivo.

L.P. Klieverik, C.P. Coomans, E. Endert, H.P. Sauerwein, L.M. Havekes, P.J. Voshol, P.C. Rensen, J.A. Romijn, A. Kalsbeek, E. Fliers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5639-5648
TijdschriftEndocrinology
Volume150
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit